En Ünlü Filozof, Düşünürler ve Görüşleri Nelerdir? Felsefe Okuyanlardan Ricam?

Arkadaşlar merhaba,
Küçük kızımızın bir ödevi var, genel olarak en ünlü filozoflar ve görüşleri hakkında. Acaba felsefe okuyanlar genel olarak birkaç filozof, düşünür ve onların görüşlerini belirtebilirler mi? En ünlü filozoflar ve görüşleri nelerdir? Herkes birer tane yazsa, tamamlarız. :)
0 1

Çok Süper Cevap

 • Ünlü Filozoflar ve Felsefi Görüşleri Nelerdir?

  1- Aristoteles

  En Ünlü Filozof, Düşünürler ve Görüşleri Nelerdir? Felsefe Okuyanlardan Ricam?

  Aristoteles, kısaca Aristo, Antik Yunanistan'da Klasik dönem aralığında yaşamını sürdürmüş olan Yunan filozof ve bilge olarak biliniyor. Aristoteles, Batı tarihinde evrendeki her şeyde bir hiyerarşi olduğunu iddia eden ilk kişidir. Doğa, onun gözlemlerine göre gereksiz hiçbir şey yapmamıştır.

  En üstte insanın yer aldığı 11 basamaklı bu yapıya “yaşam merdiveni” der. Aristoteles felsefe pratiğini üç bölüme ayırmıştır: teorik, pratik ve teolojik. Teorik felsefe dilin doğru kullanımları, mantık, doğa felsefesi, fizik, kozmoloji, biyoloji, gibi konuları ele alıyor..

  Pratik felsefe ise arzular, etik, devlet, erdemler, davranışlar, mutlu yaşam gibi konuları ele alıyor. Teoloji ise varlığın temellerinin, şeylerin özünün, gerçekliğin kendisinin yani Tanrının araştırılmasıdır.

  2- Platon

  En Ünlü Filozof, Düşünürler ve Görüşleri Nelerdir? Felsefe Okuyanlardan Ricam?

  Platon, MÖ 428 ila MÖ 348 arasında yaşadı. Batı dünyasının ilk yüksekokulu olan Atina Akademisini kurmuştur.. Ünlü filozoflar arasında Aristoteles'ten sonra ikinci sırada geliyor.

  Platon, bir şeyin evreni yaratmış olması gerektiğini savunuyordu. Bu şey her ne ise evren onun yavrusudur; Dünya üzerinde yaşayan bizler, bedenlerimiz ve etrafımızdaki görüp duyduğumuz, dokunduğumuz her şey, evrenin yaratıcısından ve evrenin kendisinden daha az gerçeklik taşırız.

  Bu, onun varoluşçuluk anlayışına dayanan bir temeldir. Platon'a göre göre felsefenin ana düşüncesi, insanın mutluluğu ve yetkin yaşamının sağlanmasıdır. Yetkin bir yaşam, ancak erdemli bir hayat sürmekle elde edilebilir. Erdemin temeli “bilgi”, özü “idealar kavramı”, gerekçesi “evrendoğum”, güvencesi “ölümsüzlük”, yaşamsal sığınağı devlettir.

  3- Konfüçyüs

  En Ünlü Filozof, Düşünürler ve Görüşleri Nelerdir? Felsefe Okuyanlardan Ricam?

  Kongzi Konfüçyüs, Çinli filozof, eğitimci ve yazar MÖ 551 - MÖ 479 tarihleri arasında, Doğu Zhou Hanedanlığı döneminde yaşadığı biliniyor.. Kong Qiu adı altında, Lu devletinin Qufu şehrinde doğmuş ve aynı şehirde ölmüş. Çin uygarlığının en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor.

  Bu zamana kadar ünlü felsefeciler arasında yer aldı. Konfüçyüs'ün felsefesi, ahlak ile siyaset felsefesinin ağırlıkta olduğu bir felsefeydi. Bu felsefe, hep devinimli olmalarına karşın gök ile yerin birbirini dengeleyen güçler olduğu, ortak varoluşlarının uyumlu olduğu inanışıydı.

  4- Rene Descartes

  En Ünlü Filozof, Düşünürler ve Görüşleri Nelerdir? Felsefe Okuyanlardan Ricam?

  Filozof isimleri arasında Rene Descartes önemli bir yere sahip. Ünlü Fransız matematikçisi ve filozof olan “Descartes” aynı zamanda bir bilim adamı.. 1596 yılında La Haye de doğdu..

  Cebir ve geometri teorilerine getirdiği yenilikler sebebiyle büyük matematikçiler arasında yer alıyor. Descartes’e göre doğada iki temel varlık iki töz vardır; bunlar bütün varlıkların ilkesi ve kaynağıdır. Asıl töz ise kendi kendisinin nedeni olan tanrıdır ve Tanrı sonsuz tözdür. İki tözde yaratılmış tözlerdir. Yaratılmış tözlerden biri düşünce (ruh, bilinç), öteki yer kaplamadır (madde, beden).

  5- İbn-i Sina

  En Ünlü Filozof, Düşünürler ve Görüşleri Nelerdir? Felsefe Okuyanlardan Ricam?

  Tıp adamı, astronom, yazar ve filozof olan İbn-i Sina, Buhara yakınlarındaki Efşene köyünde 980 yılında dünyaya gelip Hamedan şehrinde 1037 tarihinde vefat etmiştir. Tıp ve felsefe alanında 200’den fazla kitap yazmış.

  İbni Sînâ, felsefeyi iki temel kısma ayırıyor: Nazarî hikmet, amelî hikmet. Nazarî (teorik) hikmet; tabiat felsefesi, matematik ve metafizik olarak üçe ayrılırken, amelî (pratik) hikmet de siyaset, ekonomi ve ahlak olarak üçe ayrılıyor.

  6- Epikuros (Epikür)

  En Ünlü Filozof, Düşünürler ve Görüşleri Nelerdir? Felsefe Okuyanlardan Ricam?

  Ünlü düşünürler arasında önemli bir yere sahip. Ahlak felsefesinin en önemli isimlerinden. Sisam adası olarak bilinen Samos'da doğdu. Epikür bir ahlak felsefesi geliştirmiştir ve felsefenin ana düşüncesi mutluluktur.

  Ona göre insan, tabiatı itibarıyla acıdan, üzüntüden, kaygıdan kaçıp neşe ve haz peşinde koşar. Bu yüzden bireyin temel amacı da mutluluk ve hazza ulaşmaktır. Epikür; İnsanların tanrı ve ölüm korkusundan kurtulup, mutlu olmalarını savunmuştur.

  7- John Locke

  En Ünlü Filozof, Düşünürler ve Görüşleri Nelerdir? Felsefe Okuyanlardan Ricam?

  İngiliz klasik liberal düşüncenin öncüsü İngiliz filozof olarak tanınıyor.. Meşruti demokrasinin temel fikirlerini tutarlı bir şekilde toparlayabilen ilk yazardır. 17. yüzyılın en önemli ve en ünlü düşünürlerinden biridir.

  John Locke felsefesi, modern felsefe denilen dönemde farklı bir boyut kazanan empirist akımın en önde gelen isimlerinden birisidir. Zihnin, ilk doğduğu anda boş bir levha ya da klasik söylemle “tabula rasa” olduğunu düşünür. Ona göre doğuştan gelen hiçbir bilgi yoktur. Bütün bilgilerin kaynağı deneyimdir ve duyusal yolla kazanılmıştır. Locke felsefesinde, zihnimiz, edindiğimiz deneyimler sayesinde bazı ideler oluşturur.

  8- Immanuel Kant

  En Ünlü Filozof, Düşünürler ve Görüşleri Nelerdir? Felsefe Okuyanlardan Ricam?

  1724-1804 Felsefe tarihini derinden etkileyen ünlü filozoflardan biridir. Modern felsefenin gelişim seyrine uygun olarak bilgi kuramını ön plana çıkartmıştır. Bilim, öncülleri kesin olan ve yöntemleri olan, ancak Hume’unki gibi felsefi bir kuşkuculuk benimsendiği zaman sorgulanabilen evrensel bir disiplindir. Bilim yansızdır ve nesneldir.

  9- Friedrich Nietzsche

  En Ünlü Filozof, Düşünürler ve Görüşleri Nelerdir? Felsefe Okuyanlardan Ricam?

  Alman filolog, filozof, şair, kültür eleştirmeni ve besteci nitelikleriyle tanınıyor. Din, ahlak, felsefe, bilim ve modern kültür konuları üzerine yoğunlaşmış, bu alanlarda metafor, aforizma, ironilerle dolu eleştirel yazılar kaleme almıştır. Felfesi ise kendi çağına tümden bir karşı çıkış olarak görülüyor.

  Kendisinin bütün derdi, insanı akılcılığın kıskacından kurtarıp kendisi üzerinden düşünmesini sağlamalı.. Ona göre Tanrı ölmüştür ve insanlar dünyada yapayalnız kalmışlardır.

  10- Karl Marx

  En Ünlü Filozof, Düşünürler ve Görüşleri Nelerdir? Felsefe Okuyanlardan Ricam?

  19. yüzyılda yaşamış Alman filozof, politik ekonomist ve bilimsel sosyalizmin kurucusu olarak tanınıyor. En ünlü filozoflar arasında. Karl Marx’a göre:

  • Giderek tüm toplum birbirine düşman iki safa, birbirine doğrudan karşıt iki büyük sınıfa ayrılıyor: Burjuvazi ile proletarya.
  • Her çağın egemen fikirleri yalnızca egemen sınıfın fikirleri olmuştur.
  • Kol emeği daha az ustalık ve daha az güç kullanımı ister hale geldikçe, yani modern sanayi geliştikçe, kadın emeği de erkek emeğini aynı ölçüde geriletmektedir. Cinsiyet ve yaş farklarının işçi sınıfı için artık sosyal bir geçerliliği yoktur. Yaşa ve cinsiyete göre maliyeti değişen iş araçları vardır, o kadar.
  • Böylece burjuvazi, kendi ölümünü getirecek silahları imal etmekle kalmayıp, o silahları kullanacak insanları da yaratmıştır, modern işçileri, proleterleri!
  • Burjuvazi, tüm ulusları, eğer yok olmak istemiyorlarsa burjuva üretim tarzına uymaya zorluyor; uygarlık diye kendi uygarlığını ihraç etmeye, onları burjuva olmaya zorluyor. Tek kelimeyle, kendine istediği gibi bir dünya yaratıyor.

  11- Sokrates

  Sokrates, Antik Yunan filozofudur. Yunan Felsefesinin kurucularından biridir. Sokrates felsefesi bir ahlak, bir yaşama felsefesi olarak biliniyor. Bu felsefe insanlara belli ahlak normları sunmaz, belli yaşama yolları göstermez; o hep eleştirerek, belli normlara, yaşama kalıplarına kapanıp kalmayı engelleyen aydınlanmacı tavırlı bir ahlak ve yaşama felsefesi sunar.

  12- Spinoza

  24 Kasım 1632 tarihinde Amsterdam'da dünyaya gelen ünlü filozoftur.. Spinoza'nın panteist bir düşünce yönünde düşünceler geliştirdiği ve monist bir tanrı-doğa düşüncesine ulaştığı biliniyor. Felsefesi: Var olan her şey Tanrı içinde vardır ve Tanrı olmaksızın hiçbir şey ne var olabilir ne de kavranabilir.

  En ünlü filozoflar ve görüşleri bu şekilde. Mutlulukla yazdım. Umarım kızına yardımcı olur. :)

Diğer Görüşler İçin Aşağı Kaydır

Senin Görüşün Nedir? Hemen Üye Ol!

Kızlar & Erkekler Ne Diyor?

2 1
 • Ibni sina eflatun ama imami gazali yabancı bütün felsefecilerin tezlerini çürütüp reddiyeler yazmıştır ve onun üzerine de hiçbiri bir sey yazamamıştır.

 • Adama bak ödev yeri sanıyor burayı.
  Bı Google yap bakam.

 • Platon= İyi ideasi nerdeyse tüm felsefe disiplinleri de onu savunuyor
  Aristo= altın orta
  Sokrates= maiotik ve ironi ve hatta matematik bilmediğini söyleyen bir adama bir soruyu cozmesini sağlamıştır bununla
  Kant= Ödev Ahlaki


  B