İdealist ne demek?

Idealist nedir? idealist bir kişilik nasıl olur? Örnek verir misiniz ya da açıklar mısınız?
0 0

Çok Süper Cevap

 • Felsefede İdealizm Nedir?

  Felsefede idealizm, gerçekliğin temelde zihinsel veya bilince bağlı olduğu inancıdır. Gerçekliğin temelde fiziksel veya maddeye bağlı olduğu inancı olan materyalizmle sıklıkla çelişir. İdealizmin felsefede Platon'a kadar uzanan uzun bir tarihi vardır. Platon'un Formlar teorisi, fiziksel dünyanın dışında var olan bir soyut nesneler alanı olduğunu kabul eder. Eşitlik ve Adalet gibi bu soyut nesneler üzerinde çalışılabilir veya üzerinde tefekkür edilebilir, ancak asla deneyimlenmez.

  İdealizm 19. yüzyılda Karl Marx ve Friedrich Nietzsche gibi filozofların gerçekliğin materyalist veya natüralist açıklamalarını savundukları için azalmaya başladı. Bununla birlikte, son yıllarda, idealizmin versiyonlarını savunan David Chalmers ve Thomas Nagel gibi filozoflarla birlikte bir canlanma gördü. İdealizm, karmaşık ve tartışmalı bir felsefi doktrindir ve çeşitli farklı idealizm türleri vardır. Bununla birlikte, tüm idealizm biçimleri, gerçekliğin temelde zihinsel veya bilince bağlı olduğu inancını paylaşır. İdealizm, zihnin varlığını ve dünyayı anlamamızdaki önemini vurgulayan felsefede bir düşünce okuludur. İdealistler, gerçekliğin temelde zihinsel olduğuna ve fiziksel dünyanın zihnimizin bir ürünü olduğuna inanırlar.

  İdealistler için maddi dünyanın gerçekten gerçek olmadığı anlamına gelir. Bu çılgınca bir fikir gibi gelebilir, ancak idealistlerin görüşlerini desteklemek için bazı iyi argümanları vardır. Bir argüman, dünyayı yalnızca zihnimiz aracılığıyla deneyimlediğimizdir. Fiziksel dünyayı asla doğrudan deneyimlemiyoruz, sadece onun zihinsel temsilini deneyimliyoruz. Bu argümana illüzyondan argüman denir. Şöyle devam eder: yanılsamalar yaşayabiliriz (çölde bir serap gördüğümüzde olduğu gibi) ve bu yanılsamalar fiziksel nesneler değildir. Dolayısıyla, fiziksel nesnelerle ilgili yanılsamalara sahip olabilirsek, o zaman fiziksel nesneler zihinsel olmalıdır.

  İdealizm için başka bir argüman, rüya görme argümanıdır. Rüya gördüğümüzde, gerçekte var olmayan fiziksel bir dünyayı deneyimliyor gibiyiz. Ama eğer fiziksel dünya gerçekten mevcut değilse, o zaman bizim zihnimizin bir ürünü olmalıdır. İdealizm yüzyıllardır felsefede önemli bir güç olmuştur ve günümüzde hala çok aktif bir araştırma alanıdır.

  İdealist Ne Demek?

  İdealist, ideallerin gücüne inanan kişidir. Genellikle iyimserdirler ve gelecek için güçlü bir umut duygusuna sahiptirler. İdealistler, çevrelerindeki dünya hakkında genellikle idealisttir ve insanların ve toplumun şu anda olduğundan daha iyi olabileceğine inanırlar. İdealistler genellikle güçlü bir adalet duygusuna sahiptir ve doğru olan için savaşmaya inanırlar. Genellikle dünyayı daha iyi bir yer haline getirme ve sosyal değişim için çalışma konusunda tutkuludurlar.

  İdealist Kişilerin Özellikleri Nelerdir?

  İdealist bir insanı tanımlamak için kullanılabilecek birçok özellik vardır. Bu özelliklerden bazıları iyimser olmak, hayata olumlu bakmak, cömert olmak ve yardımsever olmak olabilir. İdealist insanlar genellikle çok ilkelidir. Güçlü bir doğru ve yanlış duygusuna sahiptirler ve ne olursa olsun inançlarına bağlı kalırlar. Ayrıca genellikle çok fedakardırlar; başkalarını önemserler ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek isterler.

  İdealist insanlar genellikle hayalperesttir. Dünyayı gerçekte olduğu gibi değil, olmasını istedikleri gibi görürler. Ve genellikle hayallerini gerçeğe dönüştürmek konusunda çok tutkulular. Ancak idealist insanlar sadece hayalperest değildir; onlar da yapıcıdır. Arkalarına yaslanıp dünyanın başlarına gelmesine izin vermekle yetinmezler. Her zaman hayallerini gerçeğe dönüştürmeye çalışan istekliler.

En İyi Erkek Görüşleri

 • Toplumda anlaşılan idealizm ile felsefedeki farklı şeyler aslında.
  Toplum da kabaca ''her şeyin en iyisini, en güzelini isteyen'' gibi kabul ediliyor.
  Felsefede ise her şeyin düşünceye dayandığı gibi karşılığı var.

 • ben işi yapıyorsan en güzelini en iyisini yapmayı isteme durumunu ideal olur
  lakin felsefedeki tanımlarıyla karıştırma onlar kendileri ile çok çelişiyorlar

Diğer Görüşler İçin Aşağı Kaydır

Senin Görüşün Nedir? Hemen Üye Ol!

Kızlar & Erkekler Ne Diyor?

0 3
 • hedefi olan ve hedefine ulaşan dünyaya geniş yelpazeden bakan fikirleri herkes tarafından önemsenen v. s

 • Bilgisayar programı

  • Dalga gecme be

  • Kişilikle alakası yo kama

  • Hepsini Göster
 • Herşey iyi güzel harika olmalı demek