Meleklerin Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?

Arkadaşlar şu sıralar meleklere çok taktım, araştırma yapıyorum. 4 büyük melek haricinde başka melekler var mı? Varsa bunların özellikleri ve görevleri neler?
1 0

Bi’Bot Seçimi

Çok Süper Görüş
 • Meleklerin Özellikleri Nelerdir?

  • Meleklerin hepsi nurdan yaratılmıştır.
  • ​​​​​​Manevi varlıklardır.
  • Yeme, içme, evlenme, yorulma, uyuma gibi özellikleri taşımazlar.
  • Melekler Allah'ın emirlerine sorgusuz sualsiz itaat ederler.
  • Sürekli ibadetle uğraşırlar.
  • Gözle görülür varlıklar değillerdir.
  • Her birinin vazifesi farklıdır ve görevlerini sıkılmadan yerine getirirler.
  • Meleklerin erkeklik ve dişilik özellikleri yoktur.
  • Meleklerin ikişer üçer dörder kanatları vardır.

  Meleklerin İsimleri ve Görevleri Nelerdir?

  1- Cebrail Aleyhisselam

  Meleklerin Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?

  Meleklerin en büyüğüdür. Görevi: Allah ile peygamberler arasında elçilik yapmak, Allah’ın kitaplarını peygamberlere getirmektir. Kur’an-ı Kerimi Allah’tan Peygamberimize getiren Cebrâil melektir.

  2- Mîkail Aleyhisselam

  Meleklerin Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?

  Tabiat olaylarının idaresi ile görevli melektir. Rüzgarın estirilmesi, yağmurun yağdırılması, ekinlerin bitmesi gibi tabiat olayları ile ilgilenir.

  3- İsrâfil Aleyhisselam

  Meleklerin Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?

  Kıyametin kopması ve insanların öldükten sonra tekrar dirilmeleri ile görevlidir.

  4- Ölüm Meleği Azrail Aleyhisselam

  Meleklerin Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?

  Ölüm anında canlılardan ruhlarını çekip almakla görevlidir. Emri altında çalışan ve kendisine yardım eden başka melekler vardır.

  5- Kirâmen Kâtibin

  Meleklerin Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?

  Bunlar iki melektir. Biri insanların sağında, diğeri solunda bulunur. Sağındaki, insanın yaptığı iyi işleri yazar. Solundaki ise kötü işleri yazar. Böylece her insana ait iyiliklerin ve kötülüklerin yazıldığı “Amel defteri” meydana gelir.

  6- Münker ve Nekir

  Öldükten sonra kabirde insanlara soru sormakla görevli iki melektir.

  7- Rıdvan Melek

  Cennetteki meleklerin başkanıdır. Cehennem meleği başkanı ise Malik’tir.

  Meleklerin Özellikleriyle İlgili Hadisler

  Bir müslüman bir rahatsızlığa düşünce Allah onu koruyan hafaza meleklerine şöyle emreder: " Kulumun her gün ve gecede yaptığı iyiliklerin sevabını ona bu hastalık müddetince yazın." (Dârimî, Rikâk, 56).

  Gece melekleri ile gündüz melekleri sabah ve ikindi namazlarında bir araya gelirler. Allah bu meleklere 'Kullarım ne yapıyorlar?' diye sorar. Melekler; 'Onlara vardığımızda namaz kılıyorlardı, ayrıldığımızda da namaz kılıyorlardı.' derler." (Buhârî, Ezân, 31, Mevâkit, 16, Nesâî, Salât, 21).

  Cebrâil (a. s.) her şekle girebilir. Peygamber Efendimiz (s. a. s.) onu biri vahyin başlangıcında Hıra'dan Mekke'ye gelirken, diğeri Mirâc'dan dönüşte Sidretü'l-Münteha'da olmak üzere iki defa kendi aslî şekliyle görmüştür. (es-Saâtî, el-Fethu'r-Rabbânî, VIII, 5).

  Cebrâil (a. s.) bazan da insan kılığına girerek Rasülullah (s. a. s.)'a vahiy getirirdi. Bu durumda çoğu kez yakışıklı ve genç bir sahabî olan Dıhye el-Kelbî'nin sûretinde görünürdü. (Tecrid-i Sarîh Tercümesi, IX, 35).

  Cebrâil (a. s.) İsrâ ve Mirâc hadîsesinde Rasûlullah (s. a. s.)'a Mekke'den Kudüs'e ve oradan Sidretü'l-Münteha'ya kadar eşlik etmiştir. (Buhârî, Bed'u'l-Halk 6; Salât 1)

  "İsrâfil'in birinci üflemesi ile yer ve gökteki bütün canlılar ölecek ve dünya hayatı sona erecektir. İkinci defa üflemesiyle de bütün canlılar dirilecek ve ahiret hayatı başlayacaktır. Sûr'un ilk üflenişine "nefha-i ûlâ"; ikinci üflenişine "nefha-i sâniye" denilir."

  "Muhakkak ki benim yer ehlinden iki vezirim, gök ehlinden de iki vezirim vardır. Yer ehlinden iki vezirim Ebu Bekir (ra) ve Ömer (ra), gök ehlindeki vezirim ise Cebrail (as) ve Mikâil (as)'dır."(Tirmizi, Menakıb, 16)

En İyi Kız Görüşü

 • Kiramen Katibi : Sağımızda solumuzda günah ve sevaplarımızı yazan melekler

  Münker ve Nekir : Sorgu melekleri (Kabirde)

  Harut ve Marut : Büyü'yü öğreten iki melek ve Allah (c. c) ceza verdi, bir kuyuda kıyamet gününe kadar baş aşağı asılı durmaktır. Bildiklerim bu kadar.

En İyi Erkek Görüşü

 • Kabirde sual soran melekler var. Mü'min olan kimselere soru sormak üzere Beşir ve Mübeşşir adında iki melek gelir. Mü'min olmayanlara soru sormak için de Münker ve Nekir adında iki melek gelir.
  Sağ ve sol omuzlarımızda Kirâmen Kâtibîn adında iki melek yaptığımız iyi ve kötü her şeyi deftere kaydeder. Namazın sonunda sağa ve sola "Esselemü aleyküm ve Rahmetullah" dediğimizde bu iki meleğe selam veriyoruz.
  Cennette görevli olan meleklerin başkanı Rıdvan, cehennemde görevli olan meleklerin başkanı Mâlik adında bir melektir. Cehennemde görevli olan diğer meleklere Zebani denir.
  Ra'd Suresi'nde:
  "Kişinin önünde ve arkasında Allah’ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır." buyurulmaktadır. Arapça olarak ayette bunlara Muakkibât deniliyor. Yani takip edici demektir.
  Seyyahûn melekleri vardır. Gezici melekler demektir. Yeryüzündeki zikir meclislerini tespit ederler.
  Bunun dışında isimleri belli olmayıp görevleri belli olan daha pek çok melek vardır.

Diğer Görüşler İçin Aşağı Kaydır

Senin Görüşün Nedir? Hemen Üye Ol!

Kızlar & Erkekler Ne Diyor?

9 6
 • Sag inda solunda seni kollayan koruyan meleklerin var. Birisi herseyi yazıyor birisi de gözetliyor seni

 • Kiramen katibin melekleri, yazıcı melekleri
  Hafaza melekleri, koruyucu meleklerimizdir
  Münker ve nekir ise sorgu melekleridir

 • Bana kurabiye yapsınlar söyle onlara


 • Münker ve Nekir, Kiramen Katibi, Harut ve Marut
  Daha cok var

 • CAMİ diye kodlamislardi küçükken 😀

 • Sağımızda ve solumuzda kiramen katibin var , sevaplarimizi ve günahlarımızı yazıyor diye biliyorum.🙂

  • Münker ve nekir de insanları kabirde sorguya çeker ayrıca rıdvân da cennetteki meleklerin başıdır..

 • Niye takıyorsun sen meleklere onlar sana bi takar görürsün ağağağağaxhzhzb

 • Çok fazla var. Katipler, sorgucular, bekçiler.

 • Evet var. Ama anlatacak isteğim yok malesef =/
  Sorularla İslamiyet sitesinden bulabilirsiniz.

 • Hafeze melekleri var
  arşı taşıyan melekler var
  bazı işler için yer yüzüne inen melekler var
  bizi korumakla görevli olan melekler var.

  İslamda bu bilgiler kısmen verilir sayfalar dolusu detay verilmez.

 • Neden hepsinin isimleri (il) ile bitiyor bunu googledan araştırırsan öğrenirsin.

  • 4ü ole diğerleri ole degil

 • melek diye bişey yok batıl inanç

  • Hadi canım hshsh

 • Aslında çok fazla var. Ama benim bi tane diğerlerinden farklı olarak bildiğim Hamele- i ars.
  Arşı tutan 8 büyük melek. Harut ve marut. Büyü öğreten 2 melek

 • Ohoho dolu