Prime esas kazanç nedir, nasıl hesaplanır?

Yıllardır sigortalı çalışıyorum. Emekliliğe ne kadar kalmış vs bunlara bakacağım prime esas kazancı hesaplamam gerekiyormuş. Maaşımdan baya kesinti oluyor benim, primde alıyorum onunla mı alakalı anlamadım. Prime esas kazanç nedir ve prime esas kazanç nasıl hesaplanır?
Prime esas kazanç nedir, nasıl hesaplanır?
1 0

Çok Süper Cevap

 • Hizmet Dökümünde Prime Esas Kazanç Nedir?

  prime esas kazanç nedir
  prime esas kazanç nedir

  Bildiğiniz üzere çalışanların kazançları üzerinden bazı kesintiler yapılır. Bunlardan biri de SGK primleri. Peki, prime esas kazanç nedir, bilen var mı? Prime esas kazanç, prime tabi tutulan işçi ücretlerini ve ek ödemeleri ifade eden bir terimdir. Yani prime esas kazanç, üzerinden SGK ve işsizlik primi, işveren ve işçi paylarının kesileceği ödeme kalemlerinin hepsidir. İşçilere ödenen ücretler ve ek ödemeler içinde hangileri prime tabi tutuluyorsa onların toplamı prime esas kazançlar olarak nitelendirilir. Bunlar da üç sınıfta incelenir. Şöyle ki:

  Ücretler: Bu sınıfta, işverenin çalışana ödediği aylık ücretler, yıllık izin ücretleri, bayram ücreti ve ek hizmet ücretleri yer alıyor.

  Primler: Primler, çalışanların başarısının artması ve motive olması amacıyla işveren tarafından yapılan ek ödemeleri temsil eder.

  İkramiyeler: İkramiyeler de tıpkı primler gibi çalışanların motivasyonunu artırmak ve daha verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla yılbaşı ya da bayram gibi özel günlerde verilen ek ödemeleri kapsar.

  Prime Tabi Tutulmayan Kazançlar Nelerdir?

  Buradan anlaşılacağı üzere her kazanç üzerinden prim kesintisi yapılmıyor. Bunun kararını, 5510 sayılı kanunun 80. maddesi belirler. Bu madde uyarınca prime tabi tutulmayan kazançlar ise şöyle:

  • Aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi
  • Bireysel emeklilik katkı payı tutarı
  • İş sonu tazminatı
  • Ayni yardımlar (Mal yardımları)
  • Ölüm, doğum ve evlenme yardımları
  • Kıdem tazminatı
  • İhbar tazminatı
  • Kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı)
  • Keşif ücreti
  • Seyyar görev tazminatı

  Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar Nelerdir?

  Prime esas kazanç nedir, nasıl hesaplanır?

  Kanuna göre bazı kazançlar üzerinden prim uygulanırken bazıları üzerinden uygulanmıyor. Aşağıda göreceğiniz kazançlar ise kısmen prime tabi tutuluyor. Çocuk yardımı, aile yardımı ve yemek parası, kısmen prime tabi tutulan kazançlar içinde yer almakta.

  Yemek Parası: Yemek parası, işveren tarafından işçiye yapılan ödemedir. İşyerinde yemek sağlanamaması koşulunda ödenen bu ücret, günlük asgari ücretin %6’sı ile yemek parasının verildiği gün sayısının çarpımıyla hesaplanır. Tüm bunlara ek olarak eğer çalışanlara nakit olarak yemek parası yerine yemek kartı temin ediliyorsa günlük yemek tutarı SGK primine dahil edilmez.

  Çocuk Yardımı: işverenin çocuklu ailelere yaptığı belli ödemeleri ifade eder. Çocuk yardımı ödemelerinin sadece belli bir tutarı prime tabi tutulur. Bu tutar da çocuk sayısıyla sınırlandırılmıştır. İstisna tutar tek çocuk için aylık ücretin %2’siyken iki çocuk için %2’lik tutarın 2 katı olarak hesaplanır.

  Aile Yardımı: Aylık asgari ücretin %10’una kadar olan aile zammı ödeme tutarları, prime esas kazanç matrahından ayrı tutulur.

  Prime Esas Kazanç Nasıl Hesaplanır?

  Prime esas kazanç nedir, nasıl hesaplanır?

  Prime esas kazançlar, çalışanın hak ettiği aya göre prime tabi tutulur. Yani bu kazançlar, işçinin aylık ücretine eklenir. Dolayısıyla bu ücretlerin belli alt ve üst sınırları bulunur. Alt ve üst limit konularına bir sonraki bölümde detaylıca değineceğiz. Tüm bu bilgilerin ardından prime esas kazanç nasıl hesaplanır, sorusunun yanıtını verebiliriz.

  Prime esas kazanç hesaplamasında, tabloya iki kalem daha dahil edilir: SGK İşveren Payı ve İşsizlik Sigortası İşveren Payı. SGK İşveren Payı için teşvikli %15,5, diğer içinse %2 oran bulunur.

  Prime Esas Kazanç Alt ve Üst Matrahı Nedir?

  Prime esas kazançlar için belli taban ve tavan sınırları belirlenmiştir. 2022 yılı sonuna kadar olan dönem için bu sınırlar aşağıdaki gibidir:

  Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı

  Günlük: 166,80 TL

  Aylık: 5.004,00 TL

  Sigorta Primine Esas Kazanç Üst Sınırı

  Günlük: 1.251,00 TL

  Aylık: 37.530,00 TL

Diğer Görüşler İçin Aşağı Kaydır

Senin Görüşün Nedir? Hemen Üye Ol!

Kızlar & Erkekler Ne Diyor?

0 2
 • Bordrondaki tahakkuk tutarı üzerinden hesap yapmalısın

 • Kqzanc zor

Sen de görüşünü paylaşmak ister misin?